13%
 máy pen tích điện BYFOX máy pen tích điện BYFOX

máy pen tích điện BYFOX

6,900,000₫

7,900,000₫

F.Nasa

8,500,000₫

20%
 máy xăm  F.Nato máy xăm  F.Nato

máy xăm  F.Nato

3,950,000₫

4,950,000₫

8%
 Máy Xăm Hình Siêu Tô Màu F.Color Máy Xăm Hình Siêu Tô Màu F.Color

Máy Xăm Hình Siêu Tô Màu F.Color

3,600,000₫

3,900,000₫

2%
 SOL NOVA UNLIMITED SOL NOVA UNLIMITED

SOL NOVA UNLIMITED

28,500,000₫

29,000,000₫

3%
 Máy Xăm Hình Stingray X2 Cyanide Cyan Máy Xăm Hình Stingray X2 Cyanide Cyan

Máy Xăm Hình Stingray X2 Cyanide Cyan

16,000,000₫

16,500,000₫

3%
 Máy xăm Dragonfly X2 – Deep Purple Máy xăm Dragonfly X2 – Deep Purple

Máy xăm Dragonfly X2 – Deep Purple

15,000,000₫

15,500,000₫

82%
 dưỡng sau xăm to light geishai dưỡng sau xăm to light geishai
50%
 10 TÊ FUDO

10 TÊ FUDO

750,000₫

1,500,000₫

13%
 máy pen tích điện BYFOX máy pen tích điện BYFOX

máy pen tích điện BYFOX

6,900,000₫

7,900,000₫

82%
 dưỡng sau xăm to light geishai dưỡng sau xăm to light geishai
13%
 PEN MINI TÍCH ĐIỆN PEN MINI TÍCH ĐIỆN

PEN MINI TÍCH ĐIỆN

4,800,000₫

5,500,000₫

17%
 MÁY PEN PHUN XĂM MÁY PEN PHUN XĂM

MÁY PEN PHUN XĂM

2,500,000₫

3,000,000₫

20%
 MÁY PEN EVA MÁY PEN EVA

MÁY PEN EVA

2,800,000₫

3,500,000₫

43%
 Máy phun xăm Magic Mirror Máy phun xăm Magic Mirror

Máy phun xăm Magic Mirror

2,000,000₫

3,500,000₫

7%
 MÁY PHUN XĂM GIANSUN 8650 MÁY PHUN XĂM GIANSUN 8650

MÁY PHUN XĂM GIANSUN 8650

2,600,000₫

2,800,000₫

8%
 MÁY PHUN XĂM BIOMASER CHÍNH HÃNG MÁY PHUN XĂM BIOMASER CHÍNH HÃNG

MÁY PHUN XĂM BIOMASER CHÍNH HÃNG

2,750,000₫

3,000,000₫

10%
 MÁY LÒ XO CHAMR PHISOUL MÁY LÒ XO CHAMR PHISOUL

MÁY LÒ XO CHAMR PHISOUL

1,170,000₫

1,300,000₫

10%
 Tê Môi Không Hình Loại 1 Tê Môi Không Hình Loại 1

Tê Môi Không Hình Loại 1

18,000₫

20,000₫

27%
 TẾ BÀO GỐC ZNSP TẾ BÀO GỐC ZNSP

TẾ BÀO GỐC ZNSP

800,000₫

1,100,000₫